‘Deurwaarder? De deur uit!’ Schuldsanering bedrijven Alkmaar

Ben je op zoek naar schuldsanering voor bedrijven in gemeente Alkmaar of elders? Vrees je dat je bedrijf binnenkort failliet gaat? Lees snel verder als je op een verantwoordelijke manier met je schulden om wil gaan.

Schuldsanering bedrijven Alkmaar
Om faillissement te voorkomen zijn vaak drastische maatregelingen nodig. Dit kan voor veel onrust zorgen binnen je bedrijf. Het personeel is bang om hun baan te verliezen, als zzp’er of vennoot vrees je voor je privévermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming zijn er verschillende mogelijkheden bij dreigend faillissement. Voor een organisatie met rechtspersoon is het soms mogelijk om een doorstart te maken. En als je als natuurlijk persoon verantwoordelijk bent voor je onderneming kun je een schuldsaneringstraject overwegen. 

Vrijwillige schuldsanering
In eerste instantie wordt van je verwacht dat je zelf met je schuldeisers om de tafel gaat. Hierbij kun je ondersteuning en advies verwachten van een schuldhulpverlener. Een dergelijke hulpverlener kun je vinden bij de gemeente, maar je kunt ook zelf op zoek gaan naar een schuldhulpverleningsbedrijf. Samen met de financiële hulpverlener stel je een saneringsplan op dat je ter goedkeuring aan de schuldeisers voorlegt. Als zij instemmen met het plan dan is er een zogenaamd minnelijk akkoord bereikt.

Wettelijke schuldsanering
In sommige gevallen lukt het niet om tot een overeenkomst te komen. Mocht je dit overkomen, dan kun je een aanvraag doen tot toelating in een wettelijk schuldsaneringstraject. Je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Tevens wordt je tijdens het traject geacht je aan strenge regels te houden.